Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferanse om havvind

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget da hun la frem regjeringens videre satsing på havvind på en pressekonferanse på Vippekaia i Oslo 9. februar 2022 sammen med statsministeren, finansminister og næringsministeren.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen la frem regjeringens videre satsing på havvind på norsk sokkel sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og næringsminister Jan Christian Vestre på Vippekaia i Oslo 9. februar 2022. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

Sjekkes mot fremføring.

Norge trenger mer kraft.

Transportsektoren skal elektrifiseres. Industrien vår, både til lands og til vanns, skal elektrifiseres slik at vi når klimamålene våre. Vi skal satse offensivt på ny grønn industri.

Utbyggingen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord bidrar til å skaffe nødvendig og etterspurt fornybar kraft til det norske markedet. 

Produksjonen her, alene, vil tilsvare 4 til 5 batterifabrikker.

Det er stor interesse i industrien for å utvikle havvind på norsk sokkel. Og industrien er utålmodig. Det er vi glade for.

Med den løsningen vi presenterer i dag kan vi komme raskt i gang både på Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord.

Jeg har i dag sendt et oppdrag til Norges vassdrags- og energidirektorat om å utrede virkningene på kraftsystemet av ulike tilkoblingsløsninger for havvind. Dette vil bli førende for hvilken nettløsning vi velger for den andre delen av Sørlige Nordsjø II.

Vi holder fast ved auksjon som tildelingsmodell for vindkraft til havs.

Auksjon er en effektiv og rettferdig måte å fordele rettigheter på. Samtidig legger auksjon til rette for at fellesskapet får en del av verdiene på lang sikt. Vi vil nå utvikle en auksjonsmodell som gjør at første fase av Sørlige Nordsjø II lar seg realisere.

I dag sender vi forslag til inndeling i utlysingsområder på offentlig høring. Jeg håper vi får gode innspill både fra havvindnæringen og andre brukere av havområdene. Det er viktig at vi sikrer god sameksistens – slik vi har lang tradisjon for i Norge.

Den langsiktige satsingen på havvind er avhengig av tilgang på areal. Derfor ønsker vi også å åpne for flere prosjekter. Dette vil skape forutsigbarhet for næringen, og gi den rom for å vokse.

NVE har fått i oppdrag å identifisere disse nye områdene for fornybar energiproduksjon til havs. Også her blir det viktig å finne områder som legger til rette for god sameksistens med andre næringer.

Identifiseringen av nye områder og arbeidet med konsekvensutredningsprogram vil ta omtrent ett år.

Deretter må konsekvensutredningen gjennomføres før nye områder kan åpnes.

Vi har store ambisjoner for havvind på norsk sokkel.

Nå tar vi neste steg i det som kan bli en stor fremtidsnæring. For økt tilgang på fornybar kraft, og for nye muligheter for norsk industri.