Pressekonferanse om satsing på havvind

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre legg fram regjeringas satsing på havvind 9. februar kl. 13.15.

Nett-tv Pressekonferanse om satsing på havvind

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Når: Onsdag 9. februar klokka 1315
Stad: Ute på brygga mellom Fiskehallen og Snøhetta, Vippetangkaia

Presse som ønskjer å dekkje pressekonferansen kan akkreditere seg til hbo@smk.dep.no innan onsdag klokka 1200.

Statsministerens kontor legg til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medium som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Pressekontaktar for statsministeren er statssekretær Tale Benedikte Jordbakke, telefon 97 65 14 57, e-post tjo@smk.dep.nok og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

Pressekontakt for finansministeren er statssekretær Lars Vangen, telefon: 99 24 01 87, e-post: lars.vangen@fin.dep.no.

Pressekontakt for olje- og energiministeren er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon: 93 05 14 58, e-post: Arvid.Samland@oed.dep.no.

Pressekontakt for næringsministeren er fungerande kommunikasjonssjef Camilla Pettersen, telefon: 95 10 50 64, e-post: Camilla.Pettersen@nfd.dep.no.