Møt de norske partnerne: Politidirektoratet

EØS-midlene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom EØS-midlene er flere tusen nordmenn engasjert i samarbeidsprogrammer og prosjekter for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Denne uken møter vi Eva Lynghjem i Politidirektoratet.

Eva Lynghjem i Politidirektoratet. Foto: Ingeborg Thorsland

– Vi får bedre forståelse for kriminalitet som begås i Norge, og mulighet til å dele erfaringer fra Schengen-samarbeidet, sier Lynghjem, assisterende sjef i internasjonal seksjon i Politidirektoratet.

Direktoratet er engasjert i Bulgaria og Romania gjennom EØS-midlene. Til sammen finansierer Norge samarbeidstiltak for bekjempe organisert kriminalitet med til sammen 11,3 millioner euro.

     Les mer: Oversikt over politiprosjekter i Bulgaria

Schengen-avtalen og Schengen-regelverket er viktig for Norge. Denne avtalen innebærer som kjent at Norge deler felles yttergrense med en rekke europeiske land og nyter godt av å reise passfritt innenfor de samme landene.

Dette gjør oss samtidig sårbare for grenseoverskridende kriminalitet som menneskehandel, ulovlig innvandring og smugling, og krever effektivt internasjonalt politisamarbeid.

     Les mer: Oversikt over politiprosjekter i Romania

Bulgaria og Romania ønsker å bli fullverdige medlemmer av Schengen-området og har ønsket å samarbeide med Norge for å høste norske erfaringer.

Hvilke fordeler har POD av samarbeidet?

– For oss er det verdifullt å dele erfaringer fra arbeidet med å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet. Bilateralt samarbeid er nødvendig for å håndtere utfordringene som følger av at kontrollen ved de indre grensene er opphevet. Gjennom programmet får vi et mer helhetlig fokus på utfordringene knyttet til organisert kriminalitet, i stedet for kun å fokusere på enkeltsaker og regelmessige etterforskninger. 

Kan POD dra nytte av disse erfaringene?    

 Gjennom effektivt internasjonalt politisamarbeidet med mottakerlandene har politiet i Norge fått muligheten til å arbeide med tilsvarende politienheter i Bulgaria og Romania. Ved å lære om hverandres politisystemer får vi bedre forståelse for kriminalitet som begås i Norge.  

Er det et prosjekt hvor PODs engasjement har ført til reelle resultater så langt?

– Politiet i Norge og Bulgaria samarbeider om et felles prosjekt hvor vi deler erfaringer med systemer for informasjonsdeling og samarbeid, som SIRENE, innenfor Schengen. Norge har brukt disse systemene siden 2001, og har kompetanse og erfaring som vi kan dele med våre bulgarske samarbeidspartnere, sier Lynghjem.