Norsk innsats for klimatilpasning i landbruket styrkes

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vår støtte skal bidra til at ti millioner småskala matprodusenter i utviklingsland blir mer klimarobuste og oppnår bedre matsikkerhet de neste årene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og presidenten i Ifad, Alvaro Lario. Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz, UD
Egypt: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og presidenten i Ifad, Alvaro Lario, med den signerte avtalen om norsk støtte til Ifads program Asap+. Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz, UD

Matprodusenter er sårbare for klimaendringene. Småbønder og småskala fiskere i fattige land er mest utsatt. Norge gir derfor 100 millioner kroner til klimatilpasning og reduksjon av utslipp i småskala matproduksjon i fattige land.

– Støtten vil styrke utviklingslands evne til klimatilpasning og fattigdomsreduksjon. Produksjon, transport og lagring av mat vil gjennom Adaption for smallholder agriculture programme (Asap+) bli bli bedre tilpasset et mer krevende klima. Ikke minst er det positivt at dette programmet fokuserer på kvinner og ungdom, sier Tvinnereim.

Programmet (Asap+) gjennomføres av Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (Ifad). Fondet er en særorganisasjon i FN som har som hovedformål å bekjempe fattigdom på landsbygda i utviklingsland.

– Ifad gjør en viktig jobb for å styrke matsikkerheten. Vi skal snart lansere en ny strategi for å bekjempe sult og styrke matsikkerheten globalt. Ifads kjernemandat sammenfaller med visjonen i denne strategien: å sikre klimarobust småskala matproduksjon i fattige land, sier Tvinnereim.

Asap+ ble lansert av Ifad i 2020 som en del av fondet Rural Resilience Programme.

En intensjon med programmet er å øke prosenten av klimafinansiering som når småskala matprodusenter og som bare var på 1,7 prosent av global finansiering i 2017-2018.

Norge annonserte støtten på klimatoppmøtet i Egypt. President Alvaro Lario i Ifad og utviklingsminister Tvinnereim signerte avtalen 9. november 2022.