Norge øker støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Jeg er dypt bekymret for UNRWAs økonomiske situasjon. UNRWA har en nøkkelrolle for å sikre at rettighetene og de grunnleggende behovene til de palestinske flyktningene blir dekket og er også viktig  for stabilitet i Midtøsten. Derfor  øker Norge nå støtten til UNRWA, slik at vi vil bidra med totalt 1,1 milliarder kroner over en periode på fire år, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini. Foto: Guri Solberg, UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini. Foto: Guri Solberg, UD

Utenriksministeren delte nyheten da hun møtte UNRWAs generalkommissær Philippe Lazzarini i Oslo i dag. Bidraget omfatter 700 millioner kroner over fire år til UNRWAs kjernebudsjett og 400 millioner kroner over fire år til UNRWAs humanitære programmer. Det humanitære bidraget vil omfatte tiltak rettet mot beskyttelse av barn og tiltak for å bekjempe seksuell og kjønnsbasert vold.

I mer enn 70 år har UNRWA levert grunnleggende tjenester innen utdanning, helse, sosial beskyttelse og humanitær bistand til millioner av palestinske flyktninger i Midtøsten. Manglende finansiering undergraver imidlertid UNRWAs evne til å utføre dette viktige arbeidet. Det er derfor avgjørende å øke finansieringen og utvide UNRWAs giverbase. Dette er en problemstilling som en fra norsk side ofte tar opp i møter med kolleger fra relevante land.

– UNRWAs evne til å gi gode tjenester er viktig for stabiliteten i Midtøsten. Vi ønsker også å vise solidaritet med flyktningene. Flerårige avtaler vil gi UNRWA mer forutsigbarhet og gjøre det lettere for UNRWA å planlegge operasjoner og utgifter. Jeg oppfordrer også andre givere til å øke finansieringen, sier Huitfeldt. 

Pressekontakt: Guri Solberg, guri.solberg@mfa.no, mobil 92 21 97 69