Proposisjon om Reindriftsavtalen 2022/2023 lagt fram for Stortinget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt fram en proposisjon om Reindriftsavtalen 2022/2023. Avtalen ble inngått mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund og staten 10. februar 2022. Rammen for avtalen er på 180 mill. kroner, en økning på 15,5 mill. kroner fra inneværende avtale.

Proposisjonen gir oversikt over grunnlaget for reindriftsavtalen, nærmere om reindriftspolitikken, inneværende avtale, nærmere om forhandlingene og innholdet i Reindriftsavtalen 2022/2023. Proposisjonen gjør rede for utviklingen i reindriften, og noen sentrale politikkområder.

Hovedprioriteringene i Reindriftsavtalen for 2022/2023 er direkte tilskudd, ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning og beredskap i reindriften, rekruttering og infrastrukturtiltak. Prioriteringene innebærer en betydelig styrking av næringens rammevilkår.

Samling av rein.
Proposisjon om Reindriftsavtalen 2022/2023 er lagt fram for Stortinget. Foto: Tom Gustavsen/Markedsutvalget for reinkjøtt.