Prop. 104 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2022/2023)

Norske reindriftsamers landsforbund og staten ble 10. februar 2022 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 202. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 180 mill. kroner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget