Lover og regler

Reindriftsavtale 1. juli 2022 - 30. juni 2023

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2022/2023, gjeldende fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023.