Regelendringer fra 1. januar 2017

Her er en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2017 innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde.

Til toppen