Historisk arkiv

Nye unntak fra melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag fastsatt endringer i personopplysningsforskriften. Forskriftsendringene innebærer at det gjøres fire nye unntak fra meldeplikten og fem unntak fra både melde- og konsesjonsplikten ved behandling av personopplysninger. Felles for disse behandlingene er at de utgjør en liten personverntrussel og at de allerede er kjent for Datatilsynet.

– De nye unntakene vil fjerne tidstyver for både Datatilsynet og virksomheter som behandler personopplysninger. Unntakene fra meldeplikten vil alene medføre 5 000 færre meldinger til Datatilsynet hvert år. Datatilsynet kan isteden bruke tid og ressurser på å følge opp mer personverninngripende behandlinger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forskriftsendringene vil effektivisere Datatilsynets arbeid, og tilsynet vil få frigitt tid til andre og mer presserende oppgaver. Fremfor å måtte bruke ressurser på behandlinger som utgjør en liten personverntrussel, kan tilsynet prioritere tilsynsvirksomhet og oppfølging av personverninngripende behandlinger. Dette vil samlet gi et bedre personvern.

Virksomhetene vil på sin side spares for ressurskrevende prosesser ved søknader om konsesjon og innsendelse av meldinger. De vil også kunne starte behandling av personopplysninger umiddelbart, fremfor å måtte avvente forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet.

Se forskriftsendringene (pdf)

Det gjøres unntak fra meldeplikten ved behandling av personopplysninger

  • i aktivitetslogg i adgangskontrollanlegg
  • ved bruk av kameraovervåking
  • i organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i egen lov
  • ved bruk av elektronisk kjørebok og flåtestyring

Det gjøres unntak fra både melde- og konsesjonsplikten ved behandling av personopplysninger

  • i klientregistre (i rettshjelps- og advokatvirksomhet, eiendomsmegling, revisorvirksomhet og verdipapirhandel)
  • i hvitvaskingsregistre
  • hos helsepersonell som er underlagt offentlig autorisasjon eller gitt lisens
  • i legemiddelovervåking
  • ved intern og ekstern varsling av kritikkverdige forhold

Endringene trer i kraft 1. januar 2017.