Taler og innlegg

Regjeringen har ingen planer om å flytte NH90

Leserinnlegg av forsvarsminister Odd Roger Enoksen publisert i blant annet Folkebladet 15. januar.

Jeg registrerer at det er oppstått uro rundt NH90- helikoptrene på Bardufoss. La meg derfor først slå fast at det ikke foreligger noen politiske planer om å flytte helikoptrene til Bergen.

Det bør være en kjent sak at NH90-helikoptrene ikke leverer den kapasiteten vi hadde forventet og at Forsvaret jobber intenst med å finne de beste alternativene for å bedre den maritime helikopterkapasiteten. Ett alternativ som utredes er muligheten for å leie inn annen helikopterkapasitet til Kystvakten som et supplement til NH90. Saken er fortsatt under utredning i Forsvaret og den er ikke kommet til mitt bord. Det er altså for tidlig å si om dette blir en realitet.  At Forsvaret ser på flere ulike alternativer for å få mest mulig operativ effekt ut av NH90, gitt den krevende situasjonen vi har hatt og fortsatt har, er naturlig. For meg er det viktig at Forsvaret gjør faglige, uavhengige vurderinger. Hvis ikke blir rådene deres lite verd. Og så skal departementet og regjeringen foreta de politiske vurderingene.