Tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp)

Forsvarsministeren har ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. "Målet for regjeringens forsvarspolitikk er å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og forebygge krig og konflikt."

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 12.04.2022
Født: 1954

Forsvarsminister 14.10.2021 -

Personalia

Født 25.09.1954 i Andøy, Nordland

Bosatt i Andøy kommune

Utdannet agronom

 

Bakgrunn

Administrerende direktør for Andøya rakettskytefelt 2005-2021

Olje- og energiminister 2005–2007.

Kommunal- og regionalminister 1999–2000

Stortingsrepresentant for Nordland, 1993–2005

Daglig leder Andøytorv 1990-1993

Daglig leder Enoksen Torvprodukter 1985-1990

Gårdbruker 1975-1985

 

Politiske verv

Senterpartiets parlamentariske leder 2000–2003

Senterpartiets leder 1999–2003

Senterpartiets nestleder 1997–1999

Medlem Sps sentralstyre 1993–1995

Medlem av Andøy kommunestyre fra 1978 - 1993