Rolf Folland ny sjef for Militærmisjonen i Brussel

Rolf Folland er i dag utnevnt i statsråd til generalløytnant og ny sjef for Militærmisjonen i Brussel.

Siden 2021 har Rolf Folland vært sjef for Luftforsvaret. Han overtar jobben som sjef for Militærmisjonen etter Louise Kathrine Dedichen, som går av for aldersgrensen i høst.

Folland har operativ bakgrunn som helikopterpilot, og har i tillegg til å tjenestegjøre som flyver blant annet vært sjef for både 337 skvadron og 330 skvadron i Luftforsvaret. Han har internasjonal erfaring som sjef for luftevakuerings-detasjementet Norwegian Aeromedical Detatchment i Provincial Reconstruction Team i Meymaneh i Afghanistan i 2009 og 2010, og han var sjef Situasjonssenteret i Forsvarsstaben i tre år. I tillegg har han tjenestegjort ved Forsvarets høgskole og vært sjef for Luftoperativt inspektorat.

Folland har høyere utdanning fra United States Air Force Command and Staff College i 2009 og Sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2012.

Tiltredelse skjer fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Les mer om MMB her

Generalmajor Rolf Folland
Generalmajor Rolf Folland. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret