Historisk arkiv

Satsing på offshore vindkraft i Hordaland og Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Arena NOW (Norwegian Offshore Wind) er et av fem nye næringsmiljøer som nå tas opp i nettverksprogrammet Arena.

- Samarbeid i nettverk er viktig for å skape mer konkurransedyktige bedrifter. Norwegian Offshore Wind er et spennende prosjekt som kan skape mange spennende arbeidsplasser både regionalt og nasjonalt, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Norge har et stort produksjonspotensial for havbasert vindkraft. Jeg har tro på at bedriftene i Arena NOW gjennom samarbeid vil bidra til framtidsrettet norsk verdiskaping, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Arena NOW ønsker å skape en ledende norskbasert klynge som leverer vindparker for alle havdyp i et globalt marked. Kjernebedriftene i prosjektet er Lyse Produksjon, BKK Produksjon, Met-Sentret, Bergen Group Engineering, Norwind, OceanWind, Sway, Scanwind, Owec tower, Troll windpower, Cowi og Technocean.

Et Arenaprosjekt kan motta støtte for inntil 50 prosent av prosjektets kostnader i prosjektperioden og vil normalt ha en kostnadsramme på 3-5 millioner kroner per år og går ordinært over tre år. Arenaprosjektets egne deltakere, samt lokale og regionale utviklingspartnere, forutsettes å komme med den øvrige finansieringen.

Arenaprogrammet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer ved å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.