SIVA

Siva er et statsforetak og en viktig del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Staten eier 100 pst. av selskapet. Siva forvalter Norsk katapult og innovasjonsvirkemidlene Inkubatorprogrammet og Næringshageprogrammet.

Selskapet forvalter også eierskap i innovasjonsselskaper og andre eiendomsinvesteringer. Siva er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Selskapet har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Siva forvalter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. Selskapets katapultsentre skal gi norske bedrifter tilgang til internasjonalt ledende industriell testinfrastruktur og kompetanse. Innovasjonsvirkemidlene skal legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer og koblinger til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Sivas eiendomsinvesteringer skal senke barrierer for etablering av næringsvirksomhet der markedsmekanismer gjør det krevende. Selskapet ble etablert i 1968 og er lokalisert i Trondheim.

Les om Siva i Statens eierrapport 2022

Sentrale dokumenter:

Nettside: http://www.siva.no/