SIVA

Siva - selskapet for industrivekst SF, er et statsforetak og en viktig del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Staten eier 100 pst. av selskapet. Siva er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Selskapet har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Siva - selskapet for industrivekst SF, er et statsforetak og en viktig del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Staten eier 100 pst. av selskapet. Siva er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Selskapet har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Siva forvalter eiendomsinvesteringer og innovasjonsselskaper, utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling, bestående av Norsk katapult og innovasjonsvirkemidlene Inkubatorprogrammet og Næringshageprogrammet.

Siva forvalter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. Sivas eiendomsinvesteringer skal senke barrierer for etablering av næringsvirksomhet der markedsmekanismer gjør det krevende og tilrettelegge for grønne tomter og industri. Selskapets katapultsentre skal gi norske bedrifter tilgang til internasjonalt ledende industriell testinfrastruktur og kompetanse. Innovasjonsvirkemidlene skal legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer og koblinger til regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Selskapet ble etablert i 1968 og er lokalisert i Trondheim.

Sentrale dokumenter:

Nettside: http://www.siva.no/