Stanser avskilting av erfarne lærere og vil gi flere videreutdanning i praktiske og estetiske fag

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har varslet at de vil fjerne kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Vi tar sikte på å sende forslaget på høring i løpet av våren. Det vil gi rom for å omprioritere videreutdanningspenger til satsing på flere fag. I år vil flere få tilbud i praktiske og estetiske fag.

– Det viktigste for at barn og unge skal lære, mestre og trives er at de møter dyktige og faglig trygge ansatte i barnehager og skoler. Da må vi ha et videreutdanningstilbud som er bredere og gir plass til flere fag. Som en start utvider vi tilbudet i de praktiske og estetiske fagene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I 2022 er det satt av 1,7 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og 100 millioner kroner til videreutdanning for barnehagelærere.

Ønsker ikke avskilting av erfarne lærere

Regjeringen har varslet at de vil fjerne kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Vi tar sikte på å sende forslaget på høring i løpet av våren. Det vil gi rom for å omprioritere videreutdanningspenger til satsing på flere fag.

Til høsten vil regjeringen få en rapport fra det offentlige utvalget som skal vurdere ulike modeller for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole. Denne vil, sammen med innspill fra sektor, være bidrag til regjeringens videre arbeid med kompetansetilbudet til skoler og barnehager.

Vil ha mer praktisk skole

Regjeringen har prioritert opp de praktiske og estetiske fagene slik at 600 lærere kan få tilbud om videreutdanning i disse, en dobling fra i fjor. Eksempler på praktiske og estetiske fag er kunst og håndverk, musikk og kroppsøving.

– Vi vil ha en mer praktisk og variert skole. Det vil bidra til at elever lærer og trives mer, og vi trenger skoler med bred fagkompetanse. Tilbakemeldinger fra skoler og undersøkelser viser også at det er behov for å styrke kompetansen i disse fagene. Vi ønsker å stimulere til mer praktisk læring i alle fag slik de nye læreplanene legger opp til, sier Brenna.

– Læring skjer i alle fag, og de praktiske og estetiske fagene er viktig i seg selv også for å utvikle grunnleggende ferdigheter i andre fag. Vi vil vekk fra et gammeldags syn på kunnskap som den forrige regjeringen hadde, sier Brenna.

I 2022 vil 1150 barnehagelærere få tilbud om videreutdanning, det er 150 flere enn i fjor. Økningen skal i hovedsak gå til spesialpedagogikk.