Statens pensjonsfond utland skal ut av Russland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag bedt Norges Bank om umiddelbart å fryse alle investeringene Statens pensjonsfond utland (SPU) har i Russland. Banken er også bedt om å utarbeide en plan for å selge fondet helt ut av det russiske markedet.

Russland er nå omfattet av brede internasjonale sanksjoner som Norge slutter seg til. I tillegg mener regjeringen at situasjonen er så ekstraordinær at det er riktig å gi Norges Bank beskjed om å selge fondet ut av det russiske markedet.

– Denne beslutningen er et tydelig signal til det russiske lederskapet. Vi fordømmer på det sterkeste det alvorlige bruddet på folkeretten som Russland nå begår, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Nedsalget må skje innenfor gjeldende sanksjoner. Sanksjonene er rettslig bindende. Russland har dertil ensidig i dag varslet forbud mot å selge aksjer på Moskva-børsen. Det vil derfor kunne ta tid å gjennomføre nedsalget.

– Det er viktig for legitimiteten til både Norge og fondet at vi sammen med verdenssamfunnet markerer et tydelig standpunkt ved å trekke sparepengene våre ut av det russiske markedet, sier finansministeren.