Brev fra Norges Bank om Statens pensjonsfond utlands investeringer i Russland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag mottatt brev fra Norges Bank om Statens pensjonsfond utlands investeringer i Russland og råd om hvordan nedsalg av disse investeringene kan gjennomføres.

I brevet har Norges Bank lagt vekt på at den russiske børsen har vært stengt siden 28. februar og at situasjonen er usikker. Et nedsalg må ta hensyn til sanksjoner, fondets interesser for øvrig og vil måtte gjøres over tid.

Departementet vil nå vurdere rådet fra Norges Bank. Inntil videre vil departementets beslutning om å fryse alle investeringene gjelde. Banken har signalisert at det vil være nødvendig å komme tilbake med mer informasjon senere, når markedet fungerer mer normalt. Det omfatter både oppheving av frys og gjennomføring av nedsalg.

Den faktiske gjennomføringen av nedsalget vil være del av den løpende gjennomføringen av forvaltningen, som departementet av markedsgrunner ikke kommenterer underveis. Departementet vil orientere om gjennomføringen av nedsalget i etterkant.