Statlig tilskudd gir 15 000 nye husstander bredbåndsdekning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Vi har nå mottatt oversikt over hvordan fylkeskommunene vil benytte de statlige bredbåndsmidlene for 2021. Sammen med lokale bidrag, vil disse midlene gi cirka 15.000 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen har som mål at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen 2025. Årets statlige tilskudd på 364 millioner kroner bidrar til at stadig flere får tilgang til raskt bredbånd i distriktene.

- Bredbånd binder Norge sammen, og vi vil sørge for god dekning i de områdene som ikke får et godt markedsbasert tilbud. Både stat og kommune bidrar til et godt og fremtidsrettet bredbåndstilbud i alle deler av landet. Jeg er imponert over innsatsen som gjøres lokalt for at alle skal få tilgang til denne viktige infrastrukturen, sier Gram.

Fylkeskommunene forvalter midlene til bredbånd som en del av det regionale utviklingsarbeidet. Mange kommuner bidrar også. Kommunene har en viktig rolle både som grunneier, planmyndighet og utviklingsaktør.  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bidrar med veiledning.

Les mer på Nkoms nettsider

De siste dekningstallene (lenke) viser fortsatt god vekst i dekningen for de høyere bredbåndshastighetene. Nær 100 prosent av husstandene har tilbud om grunnleggende bredbånd. Rapporten viser at over 90 prosent av husstandene kan få bredbånd med hastighet på minimum 100 Mbit/s. For bredbånd med minimum 1 Gbit/s er dekningen 86 prosent.