Statsministeren åpner Global Disability Summit 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I dag åpner statsminister Jonas Gahr Støre det andre internasjonale toppmøtet for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Norge er sammen med Ghana og International Disability Alliance (IDA) vertskap for møtet som denne gangen er heldigitalt.

– Over en milliard mennesker har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør nærmere 15% av verdens befolkning. Veldig mange hadde allerede før koronapandemien vanskelige levekår, og pandemien har avdekket alvorlige systemiske mangler som har gjort marginaliserte grupper enda mer utsatt. Jeg er stolt over å få være med på å sette inkludering og rettigheter høyt på agendaen til verdens ledere, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Viktige temaer for GDS 2022 er medvirkning og gjenoppbygging i lys av COVID-19. Land og organisasjoner forplikter seg til et mer inkluderende utviklingssamarbeid i tråd med 2030-agendaens prinsipp om at «ingen skal utelates», og FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

– Målet for toppmøtet er varig positiv endring i livene til personer med nedsatt funksjonsevne. For å lykkes er det avgjørende at myndigheter, internasjonale organisasjoner, sivilt samfunn og privat næringsliv forplikter seg til økt innsats for å fremme inkludering og rettighetsbasert utvikling, sier utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim.

I tillegg til statsminister Jonas Gahr Støre, Ghanas president Nana Akufo-Addo og IDAs president Yannis Vardakastanis deltar FNs generalsekretær António Guterres under åpningen. Deretter følger innlegg fra høynivårepresentanter fra FNs medlemsland, ledere for FN-organisasjoner og utviklingsbanker, samt representanter fra privat sektor og sivilsamfunn. Organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse har vært viktige i planleggingen og gjennomføringen av toppmøtet.