Statsministeren møtte USAs utenriksminister

I forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte i Oslo 31. mai–1. juni møtte statsminister Jonas Gahr Støre USAs utenriksminister, Antony Blinken. Tema for møtet var blant annet videre støtte til Ukraina og det kommende NATO-toppmøtet i Vilnius.

Antony Blinken og Jonas Gahr Støre hilser
USAs utenriksminister Antony Blinken møter statsminister Jonas Gahr Støre i Regjeringens representasjonsanlegg. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det var et godt møte med utenriksminister Blinken. Våre to land deler felles interesser og verdier og har et omfattende og tillitsfullt samarbeid. USA er vår nærmeste allierte. I en urolig tid er tryggheten USA og NATO-felleskapet representerer helt avgjørende, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Alle NATOs medlemmer har siden 2014 hatt som mål å bruke 2 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2024. På NATOs toppmøte i Vilnius i juli vil Norge melde inn målet og hvordan det skal nås. Den såkalte byrdefordelingen i NATO vil være en av hovedsakene under toppmøtet i Vilnius i juli.

– Regjeringen har besluttet at Norge skal bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar innen 2026. Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at vi må bruke en større del av fellesskapets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Det er nødvendig å øke bevilgningene til Forsvaret ytterligere de neste årene. Norge vil derfor legge frem en konkret plan for hvordan vi skal nå toprosent-målet på NATO-toppmøtet i Vilnius, sier Støre.

I forrige uke orienterte regjeringen Stortinget om at Norge støtter opplæring og trening av ukrainsk personell på F-16. USA og flere europeiske land har indikert at de også stiller seg positive til dette.

– Målet med NATOs støtte til Ukraina er å sette landet i stand til å forsvare seg mot Russlands angrepskrig, og ta tilbake kontrollen i sitt eget land. Det er ikke bare eksistensielt for Ukraina – det er avgjørende for hele Europa at Russland ikke vinner frem med sin brutale krigføring. Sammen med våre allierte vi gitt betydelige bidrag til Ukraina for å støtte det ukrainske folk i sin kamp for frihet. Vi skal fortsette å støtte Ukraina så lenge det er nødvendig, sier statsministeren.

Regjeringen lanserte tidligere i år Nansen-programmet, som gir Ukraina en støtte på til sammen 75 milliarder kroner på over fem år. Et samlet Storting står bak Nansen-programmet.