Presseinvitasjon:

Statsministeren og forsvarsministeren deltar på markering på Evenes av at det første nye maritime overvåkningsflyet P-8 har landet i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tirsdag 1. mars gjennomføres en markering av mottak av P-8 på Evenes. Det blir blant annet mulig å delta på omvisning om bord av flyet.  Arrangementet er åpent for presse. Statsminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Odd Roger Enoksen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Sjef Luftforsvaret Rolf Folland og nyutnevnt direktør i Forsvarsmateriell Gro Jære er blant gjestene.

Flyets viktigste oppgave blir å overvåke Norges enorme havområder.

Priv-til-red.:

Markeringen inneholder orienteringer, taler, musikk og omvisning. Media inviteres til å være til stede under hele markeringen og det vil være mulighet for intervjuer samt og omvisning inne i flyet.

Påmelding til kommunikasjonssjef i Luftforsvaret oberstløytnant Stine Barclay Gaasland innen 28. februar kl. 15.00 på sgaasland@mil.no eller mobil 95741532. Kun med gyldig pressekort. 


Kontaktpersoner:
- For statsministeren: Anne Kristin Hjukse, anne-kristin.hjukse@smk.dep.no, mobil 99 21 46 10
- For forsvarsministeren: Lars Gjemble, Lars.Gjemble@fd.dep.no, mobil 90973891
- For Forsvarsmateriell: Endre Lunde, enlunde@mil.no, mobil 90853270
- For Forsvaret: Stine Gaasland, sgaasland@mil.no, mobil 95741532

Les hele presseinvitasjonen her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/presse/pressemeldinger/presseinvitasjon-p-8-maritime-patruljefly-ankommer-norge

 

"Viking" er navnet på et første av de nye maritime overvåkningsflyene av modell P-8 Poseidon som landet i Norge.
"Viking" er navnet på et første av de nye maritime overvåkningsflyene av modell P-8 Poseidon som landet i Norge. Foto: Philip Linder, Forsvaret

Fakta

  • Avtalen om leveranse av fem P-8A for å erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon ble inngått med amerikanske myndigheter i mars 2017.
  • Avtalen er en såkalt Foreign Military Sales-kontrakt, som innebærer at norske myndigheter, ved Forsvarsmateriell, bestiller flyene fra amerikanske myndigheter, som igjen anskaffer dem fra flyprodusenten Boeing.
  • Det første av de nye flyene som kom til Norge har navnet "Viking". Norges første av de nye maritime overvåkningsflyene, P-8 Poseidon, landet for første gang på norsk jord klokka 21:30 norsk tid torsdag 24. februar.
  • Allerede i løpet av 2023 er planen at de nye flyene skal ta over oppgavene som P-3 Orion har hatt i over 60 år ut fra Andøya. I 2025 vil både P-8 og F-35 være fullt operative.
  • Prosjektets kostnadsramme er på cirka 11 milliarder 2021-kroner.
  • Norge er et av åtte land som har valgt P-8A Poseidon som sitt nye maritime patruljefly. Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737 med oppgraderinger og tilpasninger for militær bruk.
  • P-8 Poseidon har som hovedoppgave å ivareta maritim overvåking og bidra til å bygge situasjonsforståelse i norske nærområder. Dagens P-3 Orion og fremtidens P-8 Poseidon er helt essensielle i dette viktige oppdraget. En videreføring av MPA-driften på Evenes innebærer en satsing på forsvarsevnen i nord som har stor betydning for Norge og NATO, og som er tilpasset dagens trusselbilde.