Statsministerens innlegg på pressekonferanse om nye nasjonale smitteverntiltak

Kjære alle sammen. Vi skulle så inderlig gjerne håpet å være ferdig med koronapandemien nå.

Vi håpet i det lengste at julen i år kunne bli som før og som normalt.

Nå er situasjonen likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å beholde kontroll med pandemien.

Faren for å overbelaste helsetjenesten og spredningen av den mer smittsomme omikron-varianten, gjør det nå nødvendig med nye, strenge tiltak i landet vårt.

Fortsatt er det mye vi ikke vet om omikron.

Men mye tyder på at omikron er svært smittsom – langt mer smittsom enn deltavarianten vi har levet med i noe tid.

Vi vet også at man kan bli smittet selv om man er fullvaksinert, men her er det fortsatt en del vi ikke vet.

Mye tyder derfor på at vaksinen beskytter mindre mot smitte.

Heldigvis ser det ut til at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom også ved omikron. Foreløpig er det heller ikke tydelige tegn til at viruset gir mer alvorlig sykdom.

Målet nå er det samme som for en uke siden, og det er det regjeringen styrer etter:

Vi må unngå overfylte sykehus og en overbelastet helse- og omsorgstjeneste. Smitten må begrenses slik at vi hindrer at for mange trenger helsehjelp samtidig.

På den andre siden må vi unngå tiltak som fører til full nedstengning av samfunnet og som griper mye inn i barn og unges liv.

Full nedstenging vet vi har en høy pris for mange.

Dette er en krevende balanse.

Vi ser situasjonen som alvorlig.

Både delta- og omikronsmitten øker i Norge.

Antall covid19-pasienter som legges inn på norske sykehus og intensivavdelinger fortsetter å øke.

Det ligger nå nesten like mange korona-pasienter på norske sykehus som det gjorde på det høyeste nivået våren 2020. 

Vi lytter til fagmyndighetene, og helsemyndighetenes advarsel er tydelig:

Vi er allerede nær overbelastning på flere sykehus og i mange kommuner.

Utgangspunktet er mangel på fastleger og for dårlig intensivkapasitet. Begge deler er fenomener som bygger seg opp over tid.

Vi har bevilget mer penger til dette i budsjettet for neste år, men resultatene kommer ikke over natten.

En rask økning i antall alvorlig syke, kan allerede om få uker føre til at helsetjenesten ikke er i stand til å gi nødvendig helsehjelp slik vi ønsker. Det gjelder både covid-pasienter og andre alvorlig syke mennesker, som kreftpasienter og akutt-tilfeller.  

Det er situasjonen, slik vi ser den nå.

Og det er sannsynlig at omikron finnes i alle deler av landet.

Det må vi legge til grunn.

Derfor tar vi nå nye, nasjonale grep.

Og det er grep som vil gripe direkte inn i hverdagen vår.

Målet er å redusere den sosiale kontakten i samfunnet samtidig som vi skjermer særlig barn og unge som best vi kan og unnlater å stenge ned.

De viktigste tiltakene er:

  • Vi oppfordrer alle til å redusere antall nærkontakter. Tenk gjennom selv hva det betyr. Vi setter ikke et tall, men vi er mer erfarne nå og vet hva som skal til for å redusere antall mennesker vi møter.
  • Meteren er tilbake – hold avstand!
  • Vi anbefaler å ha maks 10 gjester hjemme - og 20 personer på julaften eller en annen dag i jule- og nyttårshøytiden. Det er en anbefaling.
  • Vi bør møtes utendørs når det er mulig.
  • Vi bør trene ute så langt som mulig, og innendørs bør vi ikke være flere enn 20 voksne sammen på trening eller øving.
  • Vi innfører påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
  • Arbeidsgivere skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.
  • Og jeg gjentar det aller viktigste: Ta vaksinen – enten det er dose 1, 2 eller 3, og stadig flere får tilbud om dose 3. Ta den. Den har betydning for bekjempelsen av viruset, deltaviruset og omikron.

Disse tiltakene innebærer at vi så langt som mulig skjermer barn og unge.

Anbefalingen om en meter avstand gjelder ikke barn i barnehage- og barneskolealder.

De kan ha flere gjester enn oss voksne så lenge barna er fra samme klasse eller kohort.

Barn og unge kan også trene som normalt.

Vi innfører et påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager og skoler. Det er ikke besluttet nå, men vi ber kommunene forberede seg på at det kan bli gult nivå i skoler og barnehager. Det er greit å være forberedt.

Høgskoler og universiteter må forberede seg på mer digital undervisning.

Jeg vil si noe mer om julehøytiden.

Vi anbefaler altså maks 10 gjester hjemme, i tillegg til de som bor i en bolig.

Det går likevel an å ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden dersom det er mulig å holde en meter avstand til gjestene.

Detaljene om dette finnes på koronasidene på regjeringen.no.

Men uansett hvordan vi formulerer råd og regler, vil det være noe vi ikke fanger opp. Noe som blir litt firkantet eller ulogisk.

Og derfor vil jeg understreke at med den erfaringen og tillitten vi har bygget opp, vet vi hva det handler om nå. Med avstand. Med nærkontakter. Redusere sosial kontakt. Det tror jeg folk har fått med seg. Jeg tror folk ser målet med råd og regler.  Vi må ha mindre sosial kontakt. Vi må holde større avstand. På denne måten kan vi beholdekontrollen, som er målet.  

Helseministeren kommer snart til å gå gjennom de nye, nasjonale tiltakene som gjelder uteliv, arrangementer og karanteneregler.

Det er ingen tvil, selv om vi nå ikke stenger ned, at disse tiltakene vil være krevende for deler av næringslivet.

Mange av dere som jobber innen kultur, uteliv og restaurant og reiselivsbransjen vil få avlysinger og må leve med nye begrensninger.

Jeg skjønner veldig godt at det er fortvilende.

Derfor vil vi legge frem for Stortinget forslag til ordninger som skal, så godt det lar seg gjøre, kompensere virksomheter som rammes.

Finansministeren vil redegjøre nærmere for dette.

Jeg kan forsikre dere om at helsemyndighetene, folkehelseinstituttet, helsedirektoratet og gode myndighetspersoner landet rundt følger utviklingen i pandemien tett. Nær sagt time for time.

Blir det nødvendig med nye tiltak, vil vi raskt komme tilbake med mer. Da vil det bli vanskeligere å skjerme barn og unge.

Vi kan ikke i dag utelukke at det kan bli nødvendig.

Mye er usikkert.

Men en ting er sikkert: Dette er tungt.

Så før helseministeren går gjennom tiltakene i mer detalj vil jeg si:

Mange føler nok nå at vi rykker tilbake til start.

I snart to år har vi – hver på vår måte – balet med denne pandemien.

Mange er slitne – ikke minst i helsetjenesten og ute i kommunene hvor dyktige ansatte har stått på dag og natt gjennom hele pandemien. Jeg vil berømme dem. Jeg vil takke dem. I sykehusene, i intensivavdelingene, i hele den store virksomheten et sykehus er. Og der ute i kommunene hvor det skal settes vaksiner, og man skal møte mennesker i sårbare situasjoner. Her har folk har stått på. Det er mange som er syke, og det er krevende å finne vikarer.

Men også denne tunge runden skal vi gå sammen.

Stille opp for hverandre ved å følge råd.

Overholde påbud.

Ja, det er krevende å gå inn i en ny vinter med strenge tiltak. Men det er uansvarlig å ikke ta dette på det største alvor.

Vi klarer dette.

Og alt tyder på at vaksinene hindrer alvorlig sykdom for de aller fleste.

Så derfor:

Til dere som ikke har tatt vaksine: Gjør det – ta kontakt med kommunen din!

Til dere som får tilbud om oppfriskingsdose: Det er det stadig flere som får.  Først våre eldre som er i første rekke, men så kommer vi andre - Ta imot vaksinen. Takk ja til den.  

Da gir jeg ordet til Ingvild.