Viderefører stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten med 75 millioner

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Mange har opplevd ensomhet som følge av smitteverntiltakene. I fjor opprettet derfor regjeringen i samarbeid med Stiftelsen Dam, et stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Programmet videreføres i 2021 med 75 millioner kroner.

Bent Høie digital signering Stiftelsen Dam
Tirsdag 26. januar signerte helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, en ny kontrakt som skal støtte helsefrivilligheten. På grunn av smittevernregler ble møtet gjennomført digitalt. Foto: Stiftelsen Dam

- Stiftelsen Dam har gjort en fantastisk jobb med sin kunnskap og kompetanse. Stimuleringsprogrammet nådde i 2020 ut til nesten 70 organisasjoner og over 170 prosjekter. Vi viderefører nå programmet, slik at frivillige organisasjoner også i år kan opprette og videreføre gode tiltak for mennesker som opplever sosial isolasjon eller passivitet som følge av smittevernreglene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Programmet er åpent for å motta søknader.

- Stimuleringsprogrammet har utløst nytenkning i helsefrivilligheten og bidrar til etterlengtet aktivitet i organisasjonene. Det er gledelig at regjeringen ønsker å videreføre dette viktige arbeidet i 2021. Vi er klare for å ta fatt på oppgaven, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam.

Se Stiftelsen Dams hjemmesider for nærmere informasjon om programmet.