Svar på spørsmål om norske organisasjoner og støtte til BDS-kampanjen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på spørsmål fra representanten Gina Barstad (SV) om norske organisasjoner risikerer å miste statsstøtte på grunn av uttrykt støtte til BDS.

Skriftlig spørsmål nr. 861 (2017-2018).
Datert 05.02.2018

Fra representanten Gina Barstad (SV)
Kan utenriksministeren oppklare om norske organisasjoner risikerer å miste statsstøtte på grunn av uttrykt støtte til BDS og om Norge også vil kutte støtten til palestinske organisasjoner som støtter denne kampanjen?

Utenriksministerens svar:
Det har vært norsk politikk under skiftende regjeringer å ikke støtte organisasjoner som har uttalt hovedmål å fremme BDS-kampanjen. Regjeringen har strammet inn forvaltningspraksis på dette området de siste årene. Vi anser ikke boikott å være et hensiktsmessig virkemiddel i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Dialog og samarbeid er viktige forutsetninger for å skape den tilliten som trengs for å kunne gjenoppta forhandlingene.

Norge vil videreføre samarbeidet med norske, israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner på grunnlag av et felles overordnet mål om å bidra til en to-statsløsning. Et sterkt sivilt samfunn er en viktig del både i etableringen av en palestinsk stat, og for en demokratisk utvikling. Vi vil fortsatt støtte palestinske og israelske organisasjoner som på ulike måter arbeider for at palestinernes grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.

Det er i dag et bredt samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner innenfor områdene helse, utdanning, kvinner og likestilling, anti-korrupsjon, demokratibygging, konfliktforebygging, kultur og menneskerettigheter. Dette samarbeidet skal fortsette.

Til toppen