Styrker DEMO 2000 med 50 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Som en del av tiltakspakken for sysselsetting i petroleumsindustrien foreslår regjeringen å styrke DEMO 2000-programmet med 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2016.

DEMO 2000-programmet er Forskningsrådets program for demonstrering og kommersialisering av petroleumsteknologi. Programmet ble styrket i statsbudsjettet 2016 med 100 millioner kroner. Med forslaget i revidert nasjonalbudsjett (RNB) har bevilgningen til programmet økt til 205,5 millioner kroner, en økning på 150 millioner kroner siden 2015. I april i år ble det i en rekordtildeling fra Forskningsrådet gitt 125 millioner kroner til 17 prosjekter som raskt vil settes i gang. DEMO 2000-programmet mottok nærmere 80 søknader om støtte i løpet av vinteren.

- DEMO 2000 bidrar målrettet til å dempe nedgangen i aktiviteten og opprettholde kompetanse i olje- og gasselskapene i en vanskelig periode. Samtidig er programmet et tiltak som særlig kan støtte opp under de regionene der petroleumsnæringen har sitt tyngdepunkt, og som har merket utfordringene i petroleumsnæringen mest. For eksempel gikk over halvparten av midlene som ble tildelt i april til selskaper på Vestlandet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Gjennom DEMO 2000-programmet kan en få støtte til inntil en fjerdedel av kostnadene knyttet til et prosjekt. For hver krone staten bidrar med finansierer industrien tre kroner. Prosjektene som får DEMO 2000-støtte i 2016 har derfor en total verdi på over 800 millioner kroner.

- Vår offensive satsing på petroleumsforskning har allerede gitt resultater. Interessen for programmet er stor og det viser at tiltaket fungerer godt. Gjennom å bevilge ytterligere 50 millioner kroner sørger vi for å styrke et tiltak som vi vet har god effekt. DEMO 2000 styrker samtidig konkurransekraften for norsk sokkel og norske leverandører på lang sikt, siden mer kostnadseffektiv og miljøvennlig teknologi blir tilgjengelig på markedet, sier olje- og energiminister Lien.