Styrket hydrogensamarbeid med Nord-Tyskland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Industrisamarbeidet med Tyskland styrkes ytterligere. I dag undertegnet Innovasjon Norge en samarbeidsavtale om hydrogen og grønne verdikjeder med en rekke industriaktører i Nord-Tyskland.

Bilde av næringsministeren
Foto: Yngve

– Norge og Tyskland er i gang med arbeidet om et industrielt partnerskap for grønn industri, havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. I tillegg til et slikt partnerskap, så er vi helt avhengig av godt samarbeid mellom næringslivet i våre to land. Derfor er jeg veldig glad for at Innovasjon Norge i dag har undertegnet en forsterket samarbeidsavtale på et område som regjeringen prioriterer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Innovasjon Norge og seks aktører fra næringsklynger, forskningsmiljøer og virkemiddelaktører i de nord-tyske delstatene undertegnet erklæringen under det tysk-norske hydrogenforumet i Hamburg mandag 13. juni. Erklæringen fokuserer i første omgang på styrket samarbeid om produksjon og verdikjeder for hydrogen.

– Energisamarbeidet mellom Tyskland og Norge går 40 år tilbake i tid og preges av stabilitet og tillit. Vi har begge forpliktet oss til ambisiøse klimamål. Her kan hydrogen spille en nøkkelrolle. Når vi skal fylle det industrielle partnerskapet med innhold er det helt avgjørende at norsk og tysk næringsliv finner gode arenaer for samarbeid, sier Vestre.

I begge land er prosjekter relatert til produksjon, transport og industriell bruk av hydrogen underveis. I samarbeidserklæringen skal også partnerne fremme nye prosjektinitiativer og finansieringsmuligheter mellom de signerende partene. Avtalen varer til 2025.