Tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland for å utvikle grønn industri

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge og Tyskland skal samarbeide tettere for å produsere mer fornybar energi og skape grønn industri. I to felles erklæringer tar de to landene neste skritt i samarbeidet på områder som hydrogen, batterier, havvind og karbonfangst og -lagring.

– Det er krevende tider i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Midt i energikrisen ser vi hvor viktig Norge er som en pålitelig leverandør av gass til Europa, men vi ser også hvor avgjørende det er at vi raskere går over til mer fornybar energi. Jeg setter derfor stor pris på samarbeidet vi har med Tyskland. Det er lenge siden Norge var så viktig for Tyskland og Tyskland så viktig for Norge. Gjennom samarbeid kan vi nå felles mål om grønn industrialisering og lavere utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.  

Statsministeren og flere statsråder møtte i dag Tysklands visekansler Robert Habeck i Oslo. For et år siden ble Norge og Tyskland enige om å styrke det tysk-norske samarbeidet om det grønne skiftet og etablere en langsiktig og strukturert dialog på industri- og energifeltet. Gjennom året har det vært flere møter mellom landene, der også energisituasjonen i Europa har vært et sentralt tema. 

Norge og Tyskland er enige om å samarbeide tettere på områder som hydrogen, batterier, karbonfangst og -lagring og fornybar energi knyttet til havvind. Landene vil samarbeide nært om å finne gode løsninger på disse områdene, og det ble i dag signert to felles erklæringer på myndighetsnivå om klima, fornybar energi og grønn industri.

– Regjeringen vil legge til rette for at Norge skal fortsette å være en stabil og pålitelig leverandør av olje og gass til Europa. Samtidig arbeider vi med å videreutvikle vår rolle som energinasjon, blant annet gjennom å dekarbonisere gass ved hjelp av hydrogenproduksjon og fangst og lagring av CO2. Vi ser på mulighetene for å etablere et samarbeid med Tyskland om storskala verdikjeder og infrastruktur på disse områdene. Vårt felles mål er å gripe mulighetene i Europas energi- og klimautfordringer, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

For at vi skal lykkes med grønn omstilling, er industrien særlig viktig, både i Norge og i Europa.  

Etter møtet mellom de norske regjeringsmedlemmene og visekansler Habeck, signerte Equinor og det tyske selskapet RWE en erklæring om å samarbeide mer om energisikkerhet og dekarbonisering.

– Norge har gode forutsetninger for å lykkes med grønn verdiskaping, særlig på grunn av viktige ressurser og kompetanse innen energi, offshore og maritim sektor. Vi skal utvikle grønne næringer og skape nye grønne arbeidsplasser. Samarbeid med sentrale partnere er nødvendig, og derfor er jeg svært glad for at vi etablerer et norsk-tysk industripartnerskap som i tillegg til fornybar energi, også omfatter prosessindustri, batterier, råvarer og grønn skipsfart, sier næringsminister Jan Christian Vestre.  

– Norge og EU skal gjennom en stor avkarbonisering av økonomien. Da er vi avhengige av å skalere opp arbeidet på områder som karbonfangst- og lagring, hydrogen og fornybar energiproduksjon. Jeg er derfor glad for at Tyskland og Norge vil samarbeide enda tettere på disse områdene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.