Tiltak for bedre fastprisavtaler på strøm

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge til rette for bedre fastprisavtaler og økt forutsigbarhet for næringslivet. Industribedrifter som tidligere kun har kunnet inngå industrikraftavtaler på 7 år eller lenger, får med dette forslaget muligheten til å inngå fastprisavtaler med varighet ned til tre år. Vi ønsker også å legge til rette for fastprisavtaler med variabelt forbruk, slik at det ikke må avtales på forhånd hvor mye strøm kundene skal kjøpe til fastpris og når.

– Vi har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet har vært å legge til rette for gode fastprisavtaler. Nå ønsker vi også å åpne for kontrakter med variabelt forbruk under det nye kontraktsunntaket. Dette vil gjøre ordningen mer fleksibel, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Flere strømleverandører har konkurrert om å tilby fastprisavtaler under ordningen, og prisene har falt. Fastprisavtaler med fem års varighet er tilgjengelig i Sør-Norge til mellom 70 og 80 øre/kWh, og avtaler med syv års varighet under 70 øre/kWh.

– Siden disse fastprisavtalene først ble tilbudt i midten av desember har prisen på de korteste kontraktene falt med over 40 prosent. Vi har likevel fått tilbakemeldinger om at fastprisavtalene ikke passer like godt for alle bedrifter. Derfor legger vi nå til rette for enda mer fleksible og relevante avtaler, sier næringsminister Jan Christian Vestre

Forslaget åpnet for at bedrifter kan tegne fastpriskontrakter med variabelt forbruk under det nye kontraktsunntaket. Dette vil gjøre ordningen mer fleksibel. Endringen vil kreve forskriftsendring. En utvidelse forutsetter at det er teknisk gjennomførbart, herunder at strømleverandørene kan rapportere forbruk under avtalene time for time til produsentene.

Kontraktsunntaket for kraftintensiv industri stiller krav om en langsiktig kjøpekontrakt med varighet på syv år eller mer, mens det nye kontraktsunntaket åpner for avtaler ned til tre år. På den bakgrunn tar vi sikte på å endre kontraktsunntaket for kraftintensiv industri, slik at det skal gjelde avtaler med varighet på tre år eller mer.

Regjeringen vil derfor starte et arbeid med mål om å åpne for kontrakter med variabelt forbruk i det nye kontraktsunntaket for å øke fleksibiliteten i ordningen, og endre kontraktsunntaket for kraftintensiv industri, slik at det gjelder avtaler med varighet på tre år eller mer.