Tre nye sjefer i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsråd har i dag utnevnt Elisabeth Natvig til viseadmiral og ny sjef for Forsvarsstaben, Louise Kathrine Dedichen til viseadmiral og ny sjef for Militærmisjonen i Brussel og generalmajor Eirik Johan Kristoffersen blir ny sjef for Hæren.

Louise Kathrine Dedichen (t.v), Elisabeth Natvig og Eirik Johan Kristoffersen.
Louise Kathrine Dedichen (t.v), Elisabeth Natvig og Eirik Johan Kristoffersen. Foto: Forsvaret

Viseadmiral Natvig har bred militær erfaring og har jobbet i flere ulike avdelinger i Forsvaret. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret. Natvig har blant annet hatt flere lederstillinger innen IKT i Forsvaret, i tillegg til lederstillinger i Forsvarsdepartementet. Hun har siden november 2016 vært sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben.

Viseadmiral Dedichen har variert militær karriere. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret, og har blant annet tjenestegjort ved Militærmisjonen i Brussel tidligere. Dedichen har også erfaring fra Forsvarsdepartementet. Hun har tjenestegjort ved Forsvarets høgskole siden 2006. Først som sjef for Forsvarets stabsskole, før hun i 2008 ble utnevnt til sjef Forsvarets skolesenter, som i dag er Forsvarets høgskole.

Generalmajor Kristoffersen har solid operativ erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har blant annet tjenestegjort som sjef for Forsvarets spesialkommando, nestkommanderende ved Forsvarets spesialstyrker/stab, og en kortere periode som avdelingssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Kristoffersen har siden 30. november 2017 vært sjef for Heimevernet.

Les mer her: Forsvaret.no

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (andre t.v.) gratulerte Louise Dedichen, Elisabeth Natvig og Eirik Kristoffersen med sjefsutnevnelsene fredag.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (andre t.v.) gratulerte Louise Dedichen, Elisabeth Natvig og Eirik Kristoffersen med utnevningene fredag. Foto: Martin Giskegjerde, Forsvaret