Nyheter

Godkjenner plan for ombygging av plattformer på Troll-feltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet har godkjent endret plan for utbygging og drift for Troll-feltet i Nordsjøen. Planen innebærer at driften av Troll B- og C-plattformene skal legges om til henholdsvis hel og delvis bruk av kraft fra land. Troll A drives allerede med kraft fra land.

Det godkjente prosjektet omfatter en 85 km lang kabel fra Kollsnes til Troll B, og videre en 20 km lang kabel fra Troll B til Troll C.

Store modifikasjoner

Prosjektet omfatter store og sammensatte modifikasjoner av Troll B- og C-plattformene. Det skal også oppføres et bygg på land på Kollsnes vest for Bergen med elektrisk utstyr og landfall for kabelen. Bygget og gravearbeider på land skal etableres sammen med rettighetshaverne i Osebergfeltet.

Departementet har tidligere i år gitt konsesjon til å knytte plattformene til kraftnettet på Kollsnes. Les mer om dette her.

Store utslippskutt

Planen er å starte den nye energiløsningen på Troll B i første kvartal 2024. For Troll C er planen første kvartal 2024 og ferdigstillelse andre kvartal 2026. Operatør Equinor har beregnet at prosjektet vil redusere CO2-utslippene fra Troll med i gjennomsnitt vel 450 000 tonn per år. Tilsvarende vil utslippene av NOX reduseres med ca 1 750 tonn per år.

Rettighetshavere på Troll er Equinor Energy AS (operatør), Petoro AS, A/S Norske Shell, TotalEnergies EP Norge AS og ConocoPhillips Skandinavia AS.