Historisk arkiv

Gir konsesjon til kraft fra land til plattformer på Troll og Oseberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars gitt Equinor konsesjon etter energiloven og havenergilova for å tilknytte plattformer på Troll- og Oseberg-feltet til kraftnettet på Kollsnes.

Konsesjonen er gitt med vilkår som innebærer at strømoverføringen fra land til de plattformene på Troll og Oseberg som nå får konsesjon kan kobles ut blant annet ved feil i nettet eller når ledninger kobles ut for vedlikehold. Dette etter forslag fra Statnett og i tråd med innstilling fra NVE.

Når selskapene nå ønsker å forsyne plattformene med kraft fra land, kreves det også godkjent endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven.

Les vedtaket her