Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tvangslovutvalget legger fram innstilling 18. juni

Utvalget som har arbeidet med tvangslovgivningen leverer sin innstilling til helseminister Bent Høie.

Kl. 11.00 – 11.30: Utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad presenterer utvalgets arbeid og forslag. Helseminister Bent Høie mottar innstillingen, som er en NOU. Statssekretær Anne Bramo deltar også.

Kl. 11.30 – 12.00: Spørsmål fra pressen.

Kl. 12.00 – 12.30: Separate intervjuer.

Tvangslovutvalget ble oppnevnt i juni 2016. Utvalget har fått i oppdrag å gå gjennom tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren, og vurdere hvordan regelverket kan gjøres klarere og mer samordnet.

Dagens bestemmelser om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasient- og brukergrupper. De er spredt over fire ulike regelsett. Dette gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere.

Utvalget har fått i oppdrag å vurdere om all tvangsbruk skal reguleres i en felles lov, eller om det fortsatt bør være ulike regler for ulike grupper og diagnoser.

Adresse: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Kontakt: Kommunikasjonsenheten 948 49 749

Husk gyldig legitimasjon (førerkort eller bankkort).

Arrangementet streames her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/hod/nett-tv/nett-tv--tvangslovutvalgets-innstilling/id2654220/

Til toppen