Utbetaling av kompensasjon til veteraner

I forrige uke ble det kjent at Statens pensjonskasse manglet penger til utbetaling av kompensasjon til skadde veteraner. Den nye regjeringen lovet å ta fatt i saken raskt. Allerede i dag er det en avklaring.

-Det er svært viktig for meg at skadde veteraner får det de har krav på, når de har krav på det. Denne saken kom på mitt bord dagen etter at regjeringen overtok, og jeg tok tak i den med en gang, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen besluttet i dag i statsråd at forsvarsbudsjettet kan overskrides med inntil 254 millioner kroner, som er det behovet Statens pensjonskasse anslår.

-Statens pensjonskasse kan altså umiddelbart gjenoppta utbetalingene til veteraner. Jeg er veldig glad for at vi fikk det til så raskt. Det er en selvfølge for denne regjeringen at de som har ofret sin helse gjennom innsats for Norge skal få den kompensasjonen de har krav på uten lange forsinkelser, sier Eriksen Søreide.

Det er Statens pensjonskasse som har behandler søknadene om kompensasjon. Ordningen har utviklet seg noe annerledes enn det som først ble lagt til grunn, både på grunn av antall søkere og fordi sakene var mer alvorlige enn anslått.

Saksbehandlingen til Statens pensjonskasse går også raskere enn før. Det betyr også at beløpene som ble betalt ut har steget mere enn forventet.

Statens pensjonskasse har endret sin praksis etter at flere søkere brukte retten til å få behandlet søknadene sine på nytt i klagenemda, dermed har det blitt enklere å få gjennom krav om kompensasjon.

-Vi skal ha en full evaluering av ordningen og samarbeidet mellom departementet og Statens pensjonskasse. Vi må se på hvordan ordningen har virket, om den er for komplisert, og vi må for fremtiden sørge for at vi ikke får en situasjon der skadde veteraner må vente på utbetalinger de har krav på, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Her holder hun tale ved medaljeseremonien med stridsdekorasjoner, fredag 25. august 2013 (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS)
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Her holder hun tale ved medaljeseremonien med stridsdekorasjoner, fredag 25. august 2013 (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS)
Til toppen