Hvordan kan kultursamarbeid bidra til utvikling i Europa?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Flere enn 200 norske organisasjoner er med på kulturprosjekter finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. En ny utstilling viser hvordan de har bidratt til å gi mennesker muligheter i Europa.

Foto: Julie Lunde Lillesæter

I et gammelt fabrikklokale i Bucuresti har arkitektene Cosmina og Constantin skapt en av byens mest spennende møteplasser for kunst og kultur. Prosjektet er et samarbeid med USF Verftet, sardinfabrikken i Bergen som ble omgjort til et viktig kunst- og scenehus på 90-tallet. På dagtid kan familier og andre besøke Carol Factory Halls for å oppleve kunstverk av norske og rumenske kunstnere. Om kvelden forvandles området til et pulserende sentrum for musikk, film og uteliv. 

Foto: Julie Lunde Lillesæter

På Rommetveit skole på Stord har operasjefer og tredjeklassinger Hedda og Brage ansvar for 32 medelever i vitenskapsoperaen om vanndråpen Vanni. Forestillingen bygger på konseptet Write A Science Opera (WASO) som kombinerer realfag og kunstfag.  Målet er å øke motivasjonen blant elever og lærere for realfag og å bygge bro mellom kunstfag og realfag i skolen. Konseptet er tatt med til Portugal og seks vitenskapsoperaer lages og fremføres av elever i Norge og Portugal. 

Foto: Julie Lunde Lillesæter

Frem til annen verdenskrig hadde mange litauiske byer en stor jødisk befolkning. En ny mobilapplikasjon viser jødisk historie fra fem litauiske byer og gjør minner og historier tilgjengelige for alle. Appen baserer seg på brukerens geografiske plassering og viser frem bilder, video og tekst. Slik kan ny teknologi formidle historien som den var og gjøre stedene attraktive for både lokalbefolkning og turister. Prosjekter er et samarbeid mellom Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews (Vilnius) og Jazzmontør (Oslo).

     Se mer: Nettversjon av utstillingen «Mennesker og muligheter»

Utstilling

Fotoutstillingen Mennesker og muligheter er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Kulturrådet, og viser frem et utvalg av europeiske samarbeidsprosjekter hvor norsk kulturarvs- og kultursektor er involvert.

     Evaluering: Kultursamarbeid gir økonomiske ringvirkninger

Utstillingen kan ses på Kulturhuset i Oslo fra 29. februar til 14. mars. Fra 15. mars til 15. mai er utstillingen i Kunstpassasjen på Jernbanetorget i Oslo. Senere vil utstillingen sendes rundt til bibliotek i Norge. 

Utstillingen er finansiert av Utenriksdepartementet.

EØS-midlene

Siden 2009 har Norge satt av om lag 1,8 milliarder euro gjennom EØS-midlene til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa. Om lag 200 millioner euro går til kultursamarbeid mellom Norge og 14 av mottakerlandene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Riksantikvaren og Kulturrådet er ansvarlig for å engasjere norske partnere til samarbeidsprosjekter. Norske prosjektdeltagere er statlige kulturinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner, museer, foreninger, kunstnere, artister, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner med flere.