Uttalelse om transport av mais fra Odesa

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Skipslasten med mais som i dag gikk fra Odesa er et viktig første skritt for å redusere global matmangel.

Ukraina er en pålitelig partner. Vi takker FN og Tyrkia for innsatsen med å tilrettelegge for transporten. Det er avgjørende at avtalen blir respektert og gjennomført framover.