Vaksiner til fastboende på Svalbard

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen vil prioritere forsyning av tilstrekkelig vaksinedoser til å vaksinere fastboende på Svalbard.

– Et eventuelt smitteutbrudd på Svalbard vil være svært krevende å håndtere. Det er begrenset kapasitet både i lokalsamfunnet og ved Longyearbyen sykehus til å håndtere et større smitteutbrudd og det er store utfordringer med transport av et mulig større antall pasienter som trenger sykehusbehandling til fastlandet. Derfor starter vi vaksinasjon av befolkningen på Svalbard allerede i mars, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Andelen av befolkningen på Svalbard som har økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom er lavere enn i befolkningen ellers. Det vil imidlertid være begrenset kapasitet til å håndtere et større smitteutbrudd på Svalbard. Evakueringskapasitet for en eventuell medisinsk evakuering av alvorlig syke koronaviruspasienter fra Svalbard til fastlandet er begrenset.

Helse Nord RHF har i samarbeid med UNN etablert rutine for vaksinering for covid-19 ved Longyearbyen sykehus. Longyearbyen sykehus har vaksinekoordinator og smittevernlege. De får jevnlig et visst antall vaksiner levert ut fra folketallet slik som en kommune får på fastlandet. De har fortløpende dialog og kontakt med statsforvalteren i Troms og Finnmark om leveringen av vaksinene. De bruker nasjonal prioriteringsliste over hvem som skal vaksineres i hvilken rekkefølge. 
I første omgang vil vaksine tilbys alle over 45 år.

– Longyearbyen sykehus vil i samarbeid med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre kunne organisere en raskere vaksinasjon av fastboende på hele Svalbard. Helse- og omsorgsdepartementet ivaretar vaksinasjonen gjennom et eget oppdrag til Folkehelseinstituttet, sier Bent Høie.