Verdens første spesialrapportør for miljøforsvarere valgt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På ekstraordinært partsmøte under Århuskonvensjonen 24. juni ble Michel Forst, tidligere FN Spesialrapportør for menneskerettighetsforsvarere, valgt til verdens første Spesialrapportør for miljøforsvarere.

- Dette er en merkedag for miljøet og miljøforsvarere, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Han ønsker den nye ordningen og Forst som nå er valgt til Spesialrapportør for den, velkommen.

 - Dette er et viktig og dessverre nødvendig bidrag i kampen mot klima-, natur- og forurensningskrisene vi står overfor. Miljøforsvarere gjør en viktig innsats i denne kampen.  Innsatsen kan i verste fall koste dem livet, som vi nylig så i Brasil. Miljøforsvarere er utsatt også i landene i Europa og Sentral-Asia som er parter til Århuskonvensjonen. De trenger effektiv beskyttelse. Den nye ordningen og Sesialrapportøren vil bidra til dette, sier Barth Eide. 

På det ordinære partsmøtet i oktober i fjor ble det vedtatt en ny ordning for å sikre miljøforsvarere rask beskyttelse mot å bli straffet, forfulgt eller plaget på noen måte på grunn av deres engasjement for miljøet.  Partene til Århuskonvensjonen er forpliktet til å sikre dem mot dette. 

Konvensjonen har en mekanisme som skal følge opp klager over brudd på Konvensjonen, men prosedyrene er grundige og tar derfor tid.  Den nye ordningen for rask beskyttelse – den såkalte Rapid Response Mechanism – skal gi mulighet for rask reaksjon for å hindre eller få rask slutt på straff, forfølgelse eller plage av miljøforsvarere. 

Spesialrapportøren, som er den operative delen av ordningen, skal ta i mot klager fra allmennheten. Det er ikke nødvendig å bruke nasjonale klagemuligheter først. Klagene vil bli behandlet konfidensielt. Klagene skal behandles raskt. Spesialrapportøren kan iverksette umiddelbare og vedvarende beskyttelsestiltak i form av pålegg om tiltak for å beskytte miljøforsvarere.  Spesialrapportøren kan bruke diplomatiske kanaler, offentlige uttalelser eller ta opp sakene med andre menneskerettighetsorganer og nasjonale myndigheter og statsoverhoder i land klagene gjelder.

Du kan lese mer om Spesialrapportøren og ordningen her  World’s first Special Rapporteur on environmental defenders elected under the Aarhus Convention | UNECE og her Rapid response mechanism to protect environmental defenders under the Aarhus Convention | UNECE           

Om Århuskonvensjonen

Århuskonvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet ble vedtatt i 1998 og trådte i kraft 30. oktober 2001. Konvensjonen er fremforhandlet under FNs økonomiske kommisjon for Europa (ECE). Norge ratifiserte den våren 2003 etter at Stortinget vedtok miljøinformasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2004.  Du finner Århuskonvensjonen i norsk versjon her: https://lovdata.no/traktat/1998-06-25-1