Vil forene krefter med USA for grønn omstilling

Grønn omstilling er øverst på agendaen når næringsminister Jan Christian Vestre møter næringslivet og har politiske samtaler i New York og Washington D.C. denne uken.

Næringsminister Jan Christian Vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre vil vi forene krefter med USA for å nå de globale klimamålene. Foto: Øyvinn Myge, Nærings- og fiskeridepartementet

– USA og Norge har et langt og solid forhold, og nå vil vi forene krefter for å nå de globale klimamålene. Selv om Norge er et lite land, har vi verdensledende teknologi og kompetanse å bidra med, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Denne uken reiser han til New York og Washington for å ledsage kronprinsen, sammen med utenriksministeren og olje- og energiministeren. På agendaen står møter med norsk næringsliv med virksomhet i USA, og politiske møter om hvordan næringslivssamarbeidet kan brukes for å nå klimamålene.

– Grønn omstilling er blant de viktigste sakene til både Biden-administrasjonen og regjeringen. For å få det til er næringslivssamarbeid helt avgjørende, vi løser ikke klimakrisen alene sier Vestre.

Skal møte Nancy Pelosi

På møteplanen står samtaler med kongressmedlemmene Suzan DelBene og Rick Larson, senator Sheldon Whitehouse og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

– Norsk næringsliv har teknologi og løsninger på flere av de utfordringene USA og Norge samarbeider for å løse. Vi er ledende innen offshoreteknologi, og dermed langt fremme når det gjelder utvikling av havvind-, batteri- og hydrogensatsinger. Norge er sen aktiv og konstruktiv partner for USA for bærekraftig omstilling og teknologiske løsninger på klimautfordringene, sier næringsministeren.

Flere grønne jobber i Norge og USA

Næringsministeren skal blant annet delta på åpningen av de nye kontorene til DNB. I New York skal han se det planlagte havneområdet til Equinor hvor utstyr til vindturbinparkene skal settes sammen. Disse skal etter planen levere strøm til 1,6 millioner husstander i New York.

Han skal også på et seminar om finansiering av det grønne skiftet på New York Stock Exchange som er verdens største kapitalmarked. I Washington DC deltar han på et næringspolitisk seminar om  grønn vekst og forsterket norsk-amerikansk samarbeid i overgang til nullutslippssamfunn.

– USA investerer milliarder i Norge hvert år og er også et et svært viktig marked for norske investeringer. Jeg er opptatt av å posisjonere norsk næringsliv for bærekraftige investeringer, og for den verdensomspennende satsingen på grønn omstilling, hvor bærekraftige investeringer er en forutsetning for å lykkes, sier Vestre.

Han har satt i gang et arbeid med å identifisere områder hvor de næringssamarbeidet med  USA kan styrkes.

– Et godt forhold til USA er av stor betydning for Norge, og særlig for å nå våre mål om å skape flere jobber, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten og kutte klimagassutslippene. Samtidig kan norske selskaper og norske løsninger bidrar til grønn omstilling, økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i USA, sier næringsministeren.