Hva forventer vi?

Vi stiller tydelige forventninger til medarbeiderne om å koble egne oppgaver til en større helhet og søke bistand på tvers av avdelingsgrensene.

Vår måloppnåelse er avhengig av at medarbeidere på alle nivåer tar ansvar for samhandling, gjennomføring og resultater.

Vi stiller tydelige forventninger til medarbeiderne om å koble egne oppgaver til en større helhet og søke bistand på tvers av avdelingsgrensene.

Vi legger stor vekt på samarbeid, kunnskapsdeling, faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider og tydelig overordnet ledelse.

Alle enheter skal aktivt bidra med innspill på hverandres saksområder og samarbeide bredt der det er nødvendig for å løse oppgavene på en best mulig måte.

Våre medarbeidere skal aktivt bidra til å motivere hverandre og gjøre hverandre gode.

Våre medarbeidere

  • Skaper resultater sammen.
  • Sikrer utvikling.
  • Gjør hverandre gode.
  • Leder seg selv.
  • Bidrar til arbeidsglede.

Våre ledere

  • Skaper resultater sammen.
  • Viser mot.
  • Motiverer og engasjerer andre.
  • Kommuniserer godt og tydelig.
  • Utvikler medarbeiderne.