Karriere og utvikling

Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår gjennom det daglige arbeidet. I departementet er det stadig nye faglige utfordringer som gir inspirasjon og personlig utvikling.

Medarbeiderutvikling

Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår gjennom det daglige arbeidet. I departementet er det stadig nye faglige utfordringer som gir inspirasjon og personlig utvikling. Vi ønsker å ta vare på kunnskapen og erfaringene som våre medarbeidere opparbeider seg. Derfor tilrettelegger vi for utvikling av organisasjonen og medarbeidere gjennom samarbeid på tvers av avdelinger, blant annet gjennom team- og prosjektarbeid. 

Kompetanseutvikling

Vi vektlegger også arbeidsplassen som utviklings- og læringsarena. Vil tilbyr blant annet gode introduksjonskurs for nyansatte, fagseminarer, nettverk og møteplasser for kunnskapsformidling og kunnskapsdeling. 

Internasjonale muligheter

Det er muligheter for hospitering i EU-systemet og for å søke stillinger som miljøråder ved aktuelle utenriksstasjoner. Våre medarbeidere oppfordres også til å søke seg internasjonal erfaring og kompetanse, for eksempel gjennom klima- og miljøstillinger i FN-systemet.