Møt våre medarbeidere

Møt noen av våre medarbeidere og hør hvorfor de trives i Klima- og miljødepartementet og hvordan en typisk arbeidsdag ser ut.

Abdul Rehman Malik
Abdul Rehman Malik. Foto: Bjørn Stuedal

Abdul Rehman Malik, seniorrådgiver økonomi- og styringsseksjonen:

 • Hva setter du mest pris på med jobben i KLD? Jeg får mulighet til å bistå mine kollegaer som jobber med dagsaktuelle samfunnsutfordringer innenfor klima og miljø. Det er mange hyggelige og engasjerte kollegaer på jobb. Jeg får arbeidsoppgaver som jeg har lyst til å jobbe med.
 • Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i KLD? Jeg er utdannet siviløkonom og har nå jobbet ti år med økonomiforvaltning i staten. Min bakgrunn som økonom og interesse for klima og miljø gjorde det naturlig å søke jobb i KLD.
 • Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt? Jeg får mulighet til å utvikle meg kontinuerlig i arbeidet mitt, og jeg får et unikt overblikk over arbeidet med regnskap, økonomi og statsbudsjett i departementet. Jeg får innblikk i hvor mye arbeid det ligger bak hver enkelt sak, siden jeg til enhver tid bistår kollegaer som jobber med beslutningsgrunnlag til politikerne.
 • Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg? En typisk arbeidsdag er å bistå politisk ledelse og de ulike avdelingene i KLD med økonomirelaterte henvendelser samt å kvalitetssikre tall. Godt samarbeid internt i KLD og med underliggende etater er også en viktig del av jobben.

 

Siri Kloster
Siri Kloster Foto: Bjørn Stuedal

Siri Kloster, seniorrådgiver avdeling for kulturminner:

 • Hva setter du mest pris på med jobben i KLD? Det er en spennende og faglig inspirerende arbeidsplass med oppgaver som oppleves som samfunnsmessig viktig. Det er en stor arbeidsplass og dyktige kolleger og bred fagbakgrunn. Arbeidet krever en bred samarbeidsflate mot ansatte i andre departementer, direktorater og andre eksterne miljøer. Og så er det et godt sosialt miljø.
 • Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i KLD? Jeg er Cand jur. Som nyutdannet jurist med interesser i grenselandet jus og politikk var det naturlig å søke seg til et departement for å få erfaring fra offentlig forvaltning. At jeg har vært i departementet lenge, viser at det har vært riktig sted for meg.
 • Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt? Ansvarsområdet og arbeidsoppgavene endret seg raskt fra enkeltsaksbehandling som nyansatt til større utredningsoppgaver og blant annet oppgaver på det internasjonale feltet med deltakelse i internasjonale møter og forhandlinger. Ansvaret har vokst med de ulike stillingskategoriene jeg har hatt. Jeg har hatt hospitantopphold i utlandet og fungering som avdelingsdirektør. Med oppgaver og ansvar kommer også personlig utvikling. Jeg opplever at den som viser interesse for  ansvar og spennende oppgaver får det.
 • Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg? Arbeidsdagen er svært uforutsigbar og ingen dag er lik den andre. Den er preget av høyt tempo og er et spenn mellom levering til politisk ledelse innen ofte svært korte frister og oppgaveløsning med lengre tidshorisont.

 

BHS_3945

Ernst Inge Espeland, avdelingsdirektør Skogseksjonen:

 • Hva setter du mest pris på med jobben i KLD? Det interessante og dagsaktuelle fagområde, meningsfylte arbeidsoppgaver og ikke minst hyggelige og dyktige kollegaer. 
 • Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i KLD? Jeg er utdannet jurist, og har som bondesønn alltid hatt engasjement for det vi menneskene lever av – nemlig naturen. Når jeg i tillegg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av politikk og miljø var det lett å dras i retning KLD.
 • Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?Som saksbehandler i KLD har jeg jobbet i ulike enheter med over tid ganske varierte oppgaver. Siden har jeg også hatt lederansvar. Min erfaring er at det er gode utviklingsmuligheter i departementet.
 • Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg? En typisk arbeidsdag er utredning av små og store saker for politisk ledelse, regjering eller Storting. Kanskje mer enn før er arbeidsdagen preget av dagsaktuelle saker initiert av media eller Stortinget, som vi raskt må følge opp overfor politisk ledelse.
   

 

Solfrid Foss
Solfrid Foss Foto: Bjørn Stuedal

Solfrid Foss, seniorrådgiver, Kunnskaps- og globalseksjonen:

 • Hva setter du mest pris på med jobben i KLD? KLD er en spennende arbeidsplass med faglig interessante arbeidsoppgaver, høyt tempo og dyktige  kollegaer. 
 • Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i KLD? Jeg er samfunnsgeograf (cand.polit) fra Universitetet i Oslo.  Jeg har jobbet mange år med privat næringsliv, særlig med bedriftsutvikling, arbeidsmiljø og ytre miljø. Da jeg ønsket nye utfordringer sto KLD høyt på ønskelisten. Jeg ønsket å jobbe på departementsnivå med miljøpolitiske saker nasjonalt og internasjonalt.
 • Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt? Jeg har både hatt muligheter for å jobbe langsiktig på noen fagområder og samtidig fått ansvar for nye oppgaver. Det er positivt med livslang læring i praksis. Jeg trives med å samarbeide  på tvers av ulike fagområder og profesjoner og finne løsninger i fellesskap. 
 • Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg? Man vet aldri hvordan dagen blir! Det er ofte travle dager med frister både fra politiske ledelse, andre avdelinger og andre departementer. Kontakt med underliggende etater og eksterne aktører er også viktig.