Møt våre medarbeidere

Møt noen av våre medarbeidere Klima- og miljødepartementet. Les hvorfor de trives og hvordan en typisk arbeidsdag ser ut.

Nora Vågnes Traaholt, rådgiver i artsseksjonen i Klima- og miljødepartementet.
Nora Vågnes Traaholt, rådgiver i artsseksjonen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Cecilie Stuedal.

Nora Vågnes Traaholt, rådgiver i artsseksjonen

Hva setter du mest pris på med jobben i Klima- og miljødepartementet?

Spennende og utfordrende oppgaver, dyktige kollegaer og et veldig godt arbeidsmiljø. Her får jeg jobbe med viktige samfunnsspørsmål – som bare blir viktigere framover.

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobbi departementet?

Jeg er miljø- og ressursøkonom med internasjonale studier i bunn. Før jeg kom til departementet har jeg jobbet med miljøøkonomi og miljøprosjekter i Danmark og i Tanzania. Vårt samfunnsoppdrag og muligheten til å jobbe med samfunnsøkonomi og naturmangfold i nasjonal og internasjonal sammenheng trakk meg hit.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

Det går sjelden en dag uten at jeg lærer noe nytt! Det gjelder både faglig og hvordan byråkratiet og demokratiet fungerer – og hva som skal til for å bli en god byråkrat. 

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag? 

Typiske dager er det ikke mange av i denne jobben! Arbeidet er preget av høyt tempo og tidvis korte frister til politisk ledelse og andre, i tillegg til oppgaver internt i departementet, samarbeid med andre departementer og underliggende etater. Uansett hva dagen bringer, kommer jeg som regel i kontakt med mange mennesker. 

 

Ida Røstgaard, rådgiver i forurensningsseksjonen i Klima- og miljødepartementet
Ida Røstgaard, rådgiver i forurensningsseksjonen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Cecilie Stuedal.

Ida Røstgaard, rådgiver i forurensningsseksjonen

Hva setter du mest pris på med jobben i Klima- og miljødepartementet?

Jeg har en veldig variert og spennende arbeidshverdag, med en god blanding av hasteoppgaver og langsiktige arbeidsprosesser. Jeg setter også pris på å jobbe sammen med veldig engasjerte og kunnskapsrike folk. Det er veldig gøy å jobbe sammen med mennesker med annen utdannelse- og yrkesbakgrunn. Jeg lærer veldig mye nytt faglig som ikke er juss, men som er nyttig for meg i min arbeidshverdag. Det skjer også mye sosialt i departementet. Muligheten for å trene i arbeidstiden er jo også et stort pluss!

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i departementet?

Ved siden av mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, har jeg en LLM/mastergrad i internasjonal miljørett. Etter studiene jobbet jeg som advokatfullmektig innenfor entrepriserett. Dette var en veldig spennende jobb som ga meg masse god erfaring å ta med videre. Men jeg hadde nok tidlig i studiene bestemt meg for at jeg en gang ville jobbe med miljørett og miljøforvaltning. Da jeg så stillingen i departementet, virket dette som en god mulighet.

Hvordan får du brukt juristutdanningen din i stillingen?

Jeg vil si at det nesten daglig dukker opp nye juridiske problemstillinger som jeg må vurdere og ta stilling til. Noen ganger krever det dypdykk i jussen, mens det andre ganger dreier seg om å beskrive jussen på en kortfattet og hensiktsmessig måte. Jeg jobber også med saker som har EU- og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg får derfor også brukt denne delen av utdanningen min mye.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag?

Arbeidsdagen min er veldig variert. Ofte må jeg tilpasse meg til hastesaker eller korte frister som kommer. Mange dager er fordelt mellom oppfølging av saker på e-post, telefon og møter. For eksempel med andre departement eller underliggende etater. I tillegg har jeg saksbehandlingsarbeid som behandling av klagesaker, oppfølging av regelverk både nasjonalt og internasjonalt og forberedelse av faglige råd til politisk ledelse.

 

Førstekonsulent Håvard Vedeler Nilsen i vannseksjonen i Klima- og miljødepartementet
Førstekonsulent Håvard Vedeler Nilsen i vannseksjonen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Cecilie Stuedal.

Håvard Vedeler Nilsen, førstekonsulent i vannseksjonen

Hva setter du mest pris på med jobben i Klima- og miljødepartementet?

En dynamisk hverdag med varierte og interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Jeg setter også svært pris på muligheten til å utgjøre en forskjell i viktige saker som betyr mye for mange. Her føler jeg meg som en ressurs!

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i departementet?

Jeg er utdannet marinbiolog og har et stort engasjement for natur og friluftsliv. En jobb i departementet gir muligheten til å bidra til at beslutninger rundt klima- og miljøsaker tas på best mulig faglig grunnlag. For meg betyr det også at jeg får muligheten til å jobbe med tema jeg selv har et stort engasjement i. 

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

De varierte arbeidsoppgavene her gir meg gode utviklingsmuligheter. En blir nødt til å sette seg inn i alt fra politiske prosesser til grunnforskning. Det å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk gjør at jeg sammen med mine kollegaer blir nødt til å finne gode, realistiske løsninger, som ofte også krever en god porsjon kreativitet.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag?

En typisk arbeidshverdag består av en blanding av saksbehandling, oppfølging av viktige saker til politisk ledelse og kontakt med eksterne aktører. Plutselige bestillinger og korte tidsfrister gir ofte et høyt temp. En dag på kontoret er sjelden lik den forrige. Den dynamiske arbeidshverdagen gjør at det svært sjeldent blir kjedelig på jobb.

 

Lærling Adan Saddique Khatoon Yousaf i Klima- og miljødepartementet.
Lærling Adan Saddique Khatoon Yousaf i Klima- og miljødepartementet. Foto: Cecilie Stuedal.

Adan Saddique Khatoon Yousaf, lærling

Hvordan er det å være lærling i Klima- og miljødepartementet?

Det er veldig fint å være lærling i departementet. Jeg får oppgaver som er relevante for kompetansemålene i læreplanen. I tillegg får jeg en god forståelse for hvordan det er å jobbe i en statlig virksomhet.

Jeg har gode veiledere i de ulike seksjonene, som hjelper meg med å nå målet om en bestått fagprøve.

Hva får du jobbe med i læringsperioden?

Jeg får jobbe med mye forskjellig, som postmottak, journalføring, HR, HMS, rekruttering, økonomi, resepsjon og sentralbord. I tillegg får jeg kjennskap til lover og regler for å nevne noe.

Jeg lærer av hver enkelt kollega og får mye kunnskap som man ikke lærer på skolen.

Hva synes du om Klima- og miljødepartement som lærebedrift?

Departementet er den beste lærebedriften en lærling kan få. Jeg er veldig glad og fornøyd med å ha fått muligheten til å være lærling her. Jeg lærer veldig mye fra alle kollegaene i de ulike seksjonene jeg har lærlingsopphold i.

I tillegg har jeg det også gøy og spennende hele veien. Jeg føler meg inkludert, verdsatt og jeg blir behandlet på lik linje som alle andre ansatte. Veilederne mine er alltid på plass og hjelper meg når jeg har behov.

Hva har du lært av å være lærling så langt?

Jeg har fått mye erfaring og kompetanse, samtidig har jeg lært om hvordan man jobber i staten. Jeg har fått en bedre forståelse for arbeidet som hører til fagområdet innenfor kontor- og administrasjon.

 

Fagdirektør Siri Kloster i kulturmiljøavdelingen i Klima- og miljødepartementet
Fagdirektør Siri Kloster i kulturmiljøavdelingen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Bjørn Stuedal

Siri Kloster, fagdirektør i kulturmiljøavdelingen

Hva setter du mest pris på med jobben i Klima- og miljødepartementet? 

Det er en spennende og faglig inspirerende arbeidsplass med oppgaver som oppleves som samfunnsmessig viktig. Det er en stor arbeidsplass og dyktige kolleger og bred fagbakgrunn. Arbeidet krever en bred samarbeidsflate mot ansatte i andre departementer, direktorater og andre eksterne miljøer. Og så er det et godt sosialt miljø.

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i departementet? 

Jeg er Cand jur. Som nyutdannet jurist med interesser i grenselandet jus og politikk var det naturlig å søke seg til et departement for å få erfaring fra offentlig forvaltning. At jeg har vært i departementet lenge, viser at det har vært riktig sted for meg.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt? 

Ansvarsområdet og arbeidsoppgavene endret seg raskt fra enkeltsaksbehandling som nyansatt til større utredningsoppgaver og blant annet oppgaver på det internasjonale feltet med deltakelse i internasjonale møter og forhandlinger. Ansvaret har vokst med de ulike stillingskategoriene jeg har hatt. Jeg har hatt hospitantopphold i utlandet og fungering som avdelingsdirektør. Med oppgaver og ansvar kommer også personlig utvikling. Jeg opplever at den som viser interesse for  ansvar og spennende oppgaver får det.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag? 

Arbeidsdagen er svært uforutsigbar og ingen dag er lik den andre. Den er preget av høyt tempo og er et spenn mellom levering til politisk ledelse innen ofte svært korte frister og oppgaveløsning med lengre tidshorisont.

 

Seniorrådgiver Ernst Inge Espeland i natur- og friluftslivseksjonen i Klima- og miljødepartementet
Seniorrådgiver Ernst Inge Espeland i natur- og friluftslivseksjonen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Bjørn Stuedal.

Ernst Inge Espeland, seniorrådgiver i natur- og friluftslivseksjonen

Hva setter du mest pris på med jobben i Klima- og miljødepartementet? 

Det interessante og dagsaktuelle fagområde, meningsfylte arbeidsoppgaver og ikke minst hyggelige og dyktige kollegaer. 

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i departementet? 

Jeg er utdannet jurist, og har som bondesønn alltid hatt engasjement for det vi menneskene lever av – nemlig naturen. Når jeg i tillegg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av politikk og miljø, var det lett å dras i retning departementet.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

Som saksbehandler i departementet har jeg jobbet i ulike enheter med over tid ganske varierte oppgaver. Siden har jeg også hatt lederansvar. Min erfaring er at det er gode utviklingsmuligheter i departementet.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg? 

En typisk arbeidsdag er utredning av små og store saker for politisk ledelse, regjering eller Storting. Kanskje mer enn før er arbeidsdagen preget av dagsaktuelle saker initiert av media eller Stortinget, som vi raskt må følge opp overfor politisk ledelse.

 

Seniorrådgiver Solfrid Foss i kunnskaps- og globalseksjonen i Klima- og miljødepartementet
Seniorrådgiver Solfrid Foss i kunnskaps- og globalseksjonen i Klima- og miljødepartementet. Foto: Bjørn Stuedal

Solfrid Foss, seniorrådgiver i kunnskaps- og globalseksjonen

Hva setter du mest pris på med jobben i Klima- og miljødepartementet? 

Departementet er en spennende arbeidsplass med faglig interessante arbeidsoppgaver, høyt tempo og dyktige  kollegaer. 

Hva er din faglige og yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i departementet? 

Jeg er samfunnsgeograf (cand.polit) fra Universitetet i Oslo.  Jeg har jobbet mange år med privat næringsliv, særlig med bedriftsutvikling, arbeidsmiljø og ytre miljø. Da jeg ønsket nye utfordringer, sto departementet høyt på ønskelisten. Jeg ønsket å jobbe på departementsnivå med miljøpolitiske saker nasjonalt og internasjonalt.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

Jeg har både hatt muligheter for å jobbe langsiktig på noen fagområder og samtidig fått ansvar for nye oppgaver. Det er positivt med livslang læring i praksis. Jeg trives med å samarbeide  på tvers av ulike fagområder og profesjoner og finne løsninger i fellesskap. 

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag?

Man vet aldri hvordan dagen blir! Det er ofte travle dager med frister både fra politiske ledelse, andre avdelinger og andre departementer. Kontakt med underliggende etater og eksterne aktører er også viktig.