Tilsettingsprosessen

Både du og vi er tjent med at vi får rett person til rett plass. Søker du jobb hos oss, vil du gå gjennom en grundig rekrutteringsprosess. Bare på den måten kan du blir trygg på at det er riktig stilling for deg og vi kan bli trygge på at vi får den rette.

Jobbsøker

Her ser du en oversikt over hvordan tilsettingsprosessen foregår i praksis:

Skjermbilde

Søkere som ønsker det kan få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis.

For øvrig viser vi til nærmere regler om søkernes innsyn i tilsettingssaker i forskrift til forvaltningsloven.

En tilsettingsprosess vil vanligvis ta omtrent seks uker fra utløpet av søknadsfristen til vedtak om tilsetting er fattet.

Klima- og miljødepartementets personvernerklæring for jobbsøkere finner du her.

Velkommen som søker hos oss!