Våre mål og verdier

Vårt hovedmål: Vi skal styrke evnen til å se helhet og sammenhenger for å sikre en målrettet og effektiv miljøpolitikk på kort og lang sikt.

Våre arbeidsverdier:

  • Vi har høy faglig kompetanse.
  • Vi har stor gjennomføringsevne i organisasjonen.
  • Vi er en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg og beholder de beste kandidatene på våre fagfelt.
  • Vi er en inkluderende arbeidsplass som legger til rette for alle grupper av ansatte.
  • Vi involverer hverandre, deler informasjon og har takhøyde for meningsutveksling og faglig uenighet.
  • Vi er åpne for nye ideer, endring og utvikling.