Statssekretær Grete Ellingsen (H)

Adresse: Akersgata 59, Oslo
E-post: grete.ellingsen@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 24

Født: 1976
Sivilstatus: Gift, 3 barn

Grete Ellingsen ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av Kongen i statsråd 6. november 2015.

Politiske verv

2015-  Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner  
2004-2015                    Representant for Høyre i formannskap, kommunestyre og ADMU
2008-2015 Styreleder i Sortland Høyre
2004-2008 Styremedlem i Sortland Høyre
2012-  Kvinneforum Høyre

Andre verv

2011-2015 Leder av representanstskapet for Reno Vest IKS
2007-2015 Representant for Sortland Kommune i Vesterålen Regionråd
2008 Styremedlem i Norlab AS
2005-2008 Styremedlem i Vesterålskraft Nett AS
2007-2008 Styremedlem I Vesterålen Grunderhage AS
2005-2007 / 2012-2015 Styremedlem i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
2005-2006 Styremedlem i stiftelsen Handelsstedet Tinden

Yrkeserfaring

2011-2015                     Ordfører i Sortland Kommune
2010-2011 Jurist/Seniorrådgiver i Mattilsynet – Region Nord Norge
2008-2010 Dommerfullmektig i Vesterålen Tingrett
2008- Advokat i firmaet Advokat Grete Ellingsen AS
2003-2008 Ansatt advokat hos Advokatfirmaet Oddmund Enoksen, Sortland
2001-2003 Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Oddmund Enoksen, Sortland

Utdanning

1995-2001                     Cand. Jur Universitetet i Oslo (UIO)
1993-1995 Stokmarknes Videregående Skole, allmennfag