Statssekretær Kristin Holm Jensen (H)

Adresse: Akersgata 59, Oslo
E-post: khje@kmd.dep.no
Telefon: 22 24 68 04

Født: 1974
Sivilstatus: Gift, to barn

Kristin Holm Jensen ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 25. oktober 2013.

Politiske verv

2013-         Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2011- Medlem av Oppegård kommunestyre for Høyre,
  leder av hovedutvalget for helse- og omsorg (i permisjon fra 2012)


Andre verv

2008-2009 Styremedlem i Feiringklinikken                                                        

 

Yrkeserfaring

2013-
Kommunikasjonssjef, Pfizer
2006-2013 Helsepolitisk rådgiver/seniorrådgiver, Høyres stortingsgruppe              
2004-2005 Politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen
2004 Politisk rådgiver for sosialminister Ingjerd Schou
2003-2004 Helse- og sosialpolitisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe
2001-2003 Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
1998-2001 Sosialkonsulent, Oslo kommune


Utdanning

2001       Cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap, Universitetet i Oslo
1998 Cand.mag., Universitetet i Oslo