Karantenenemnda

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.

Medlemmer:

  • Hill-Marta Solberg, fylkesmann i Nordland, leder
  • Hanne Sophie Greve, lagmann i Gulating lagmannsret, nestleder
  • Christian Hambro, advokat  og partner, Gram, Hambro & Garman
  • Hege Skjeie, professor, Universitetet i Oslo
  • Øystein Børmer, tolldirektør

Årsmeldinger

I pdf-format.

Årsmelding for 2016 - Vedlegg til årsmelding
Årsmelding for 2015 - Vedlegg til årsmelding
Årsmelding for 2014
Årsmelding for 2013
Årsmelding for 2012
Årsmelding for 2011
Årsmelding for 2010
Årsmelding for 2009
Årsmelding for 2008
Årsmelding for 2007
Årsmelding for 2005 og 2006