Historisk arkiv

Karanteneloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn.

Karanteneloven gir regler om karantene og og saksforbud når politikere i et departement og embets- og tjenestemenn i statsforvaltningen tiltrer stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller etablerer næringsvirksomhet.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter