Ny nestleder og nytt medlem i Karantenenemnda

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Gunnar Hæreid er oppnevnt som ny nestleder i Karantenenemnda, og Ragna Aarli som nytt medlem. Oppnevningen skjer med virkning fra 1. mai 2022 i forbindelse med at nåværende nestleder lagmann Hanne Sophie Greve og advokat Christian Hambro trer ut av nemnda.

Gunnar Hæreid er assisterende statsforvalter i Vestland. Han er jurist og har bred erfaringsbakgrunn både som dommerfullmektig ved Indre Sogn tingrett og som konstituert dommer ved Hålogaland lagmannsrett. Han har vært ansatt hos Sivilombudsmannen og har vært advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har erfaring fra flere utvalg, blant annet innsynsklagenemnda for Koronakommisjonen, utvalget som vurderte kvikkleireskredet i Gjerdrum og lovutvalget som utredet ny forvaltningslov.

Ragna Aarli er professor og prodekan for forskning ved Juridisk fakultet i Bergen. Hun er utdannet medieviter og jurist og har særlig arbeidet med rettighetskollisjoner mellom ytringsfrihet og privatliv, regulering av massemedier, domstolenes samfunnsfunksjon, bevisrettslige problemstillinger og juridisk metode. Hun var medlem av Medieansvarsutvalget (2010-2011) og Domstolkommisjonen (2017-2020) og er medlem av Ytringsfrihetskommisjonen (2020-2022).

Karantenenemnda ledes av tidligere fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg. Hun er tidligere stortingsrepresentant, nestleder i Ap og statsråd.

Øvrige medlemmer i nemnda er Advokat Steinulf Tungesvik, som tidligere har vært statssekretær for Senterpartiet, og direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune, Bernt Jørgen Stray, som har vært politisk rådgiver for Høyre.

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00