Prop. 44 L (2014-2015)

Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)

I proposisjonen legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem forslag til en ny lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn. Lovforslaget erstatter dagens tre retningslinjer om adgangen til å ilegge karantene og saksforbud for politikere, embets- og tjenestemenn, og bygger i all hovedsak på de eksisterende retningslinjer, men med noen utvidelser. Formålet med loven er å sikre at tilliten til forvaltningen og det politiske systemet ikke svekkes når politikere, embetsmenn og tjenestemenn går over til stillinger eller verv mv. i eller utenfor statsforvaltningen eller etablerer næringsvirksomhet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget